1/ Giới thiệu Viện

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông là một đơn vị thuộc trường Đại học Giao Thông Vận Tải (GTVT) TP. Hồ Chí Minh được ký quyết định thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2014, với ba chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ. Viện là một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực giao thông tích hợp môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Viện đã nỗ lực phát huy vai trò của mình trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ với các chương trình truyền thông bảo vệ môi trường hỗ trợ Trung tâm Chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, dự án tư vấn đánh giá tác động môi trường phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giao thông vận tải, hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đánh giá tác động môi trường từ hoạt động đường thủy nội địa khu vực Chợ Gạo, Tiền Giang…. Từ năm 2016, Viện bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành Kỹ sư môi trường hệ đại học chính quy với hơn 100 sinh viên.

Với phương châm chủ động, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm, kết quả nghiên cứu phải luôn mang tính thực tiễn; mục tiêu của Viện là phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường chất lượng cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn dịch vụ về môi trường và giao thông hàng đầu của trường Đại học GTVT cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Cơ cấu tổ chức nhân sự

TT

Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ

Email

1 Phạm Thị Anh

Phó Giáo sư,

Tiến sĩ

Viện trưởng

phamthianh@hcmutrans.edu.vn
2 Mai Thị Hải Hà

Tiến sĩ

Giảng viên

ha.mai@ut.edu.vn
3 Nguyễn Văn Trung

Thạc sĩ

Giảng viên

trung_cb@hcmutrans.edu.vn
4 Huỳnh Thị Ngọc Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

phuong.huynh@ut.edu.vn
5 Trần Văn Thành

Thạc sĩ

Giảng viên,

Phụ trách PTN

vanthanh_cb@hcmutrans.edu.vn
6 Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

myhien.nguyen@ut.edu.vn
7 Nguyễn Ngọc Tiến

Thạc sĩ

Giảng viên

ngoctien.nguyen@ut.edu.vn
8 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên,

Giáo vụ

nguyenthibaongoc@hcmutrans.edu.vn