Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông là một đơn vị thuộc trường Đại học Giao Thông Vận Tải (GTVT) TP. Hồ Chí Minh được ký quyết định thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2014, với ba chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ. Viện là một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực giao thông tích hợp môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Viện đã nỗ lực phát huy vai trò của mình trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ với các chương trình truyền thông bảo vệ môi trường hỗ trợ Trung tâm Chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, dự án tư vấn đánh giá tác động môi trường phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ GTVT, hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đánh giá tác động môi trường từ hoạt động đường thủy nội địa khu vực Chợ Gạo, Tiền Giang…. Từ năm 2016, Viện bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành Kỹ sư môi trường hệ đại học chính quy với gần 50 sinh viên.

Với phương châm chủ động, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm, kết quả nghiên cứu phải luôn mang tính thực tiễn; mục tiêu của Viện là phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường chất lượng cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn dịch vụ về môi trường và giao thông hàng đầu của trường Đại học GTVT cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh.