Công nghiệp

Giám sát chất lượng môi trường định kỳ Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại – Sản Xuất In Thiên Ngôn

Năm:  2012 – nay

Địa điểm: Tp.HCM

Khách hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ – Thương Mại – Sản Xuất In Thiên Ngôn

cn1

Mô tả nhiệm vụ: 

Giám sát chất lượng môi trường

Giám sát chất lượng môi trường định kỳ Công ty Cổ phần giấy Vĩnh An

Năm:  2012 – nay

Địa điểm: Tp.HCM

Khách hàng: Công ty Cổ phần giấy Vĩnh An

cn2

Mô tả nhiệm vụ: 

Giám sát chất lượng môi trường

Đánh giá tác động môi trường cho các bãi chôn lấp như: Gò Cát, Phước Hiệp 2

Năm: 2000 – 2011

Địa điểm:  Tp.HCM

Đặc điểm chính của dự án:

Bãi chôn lấp Gò Cát nhằm xử lý chất thải rắn của Tp.HCM theo hướng an toàn về môi trường, hiệu quả về kinh tế và xã hội; với diện tích khoảng 25ha, nằm ở phía Tây TP HCM (Quốc lộ 1, Phường Bình Hưng Hòa,Quận Bình Tân). Bắt đầu tiếp nhận rác là năm 2001. Phát điện từ 2005 – 2014. Tổng công suất của bãi chôn lấp là 3 650 000 tấn chất thải.

Bãi chôn lấp Phước Hiệp nằm ở phía Đông Bắc của khu liên hiệp xử lý chất thải rắn, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TpHCM. Bãi chôn lấp được phát triển theo 3 giai đoạn: 1, 1A và 2. Giai đoạn 1 và 1A  đóng vào 5/2006 và 2/2008. Bãi chôn lấp Phước Hiệp 2 nhằm xử lý chất thải rắn của TpHCM theo tiêu chí an toàn về môi trường, hiệu quả về kinh tế và xã hội. Bãi chôn lấp có thể nhận 18.210.024 tấn rác, tương đương với 20.233.360 m3  rác trong giai đoạn 15 năm

Mô tả nhiệm vụ: 

Thiết lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cho các bãi chôn lấp: Gò Cát, Phước Hiệp 2

Đánh giá tác động xã hội của dự án Nâng cấp nhà máy đường Lam Sơn từ 4000 tấn/ngày lên 12000 tấn/ ngày ở Lam Sơn, Thanh Hóa

Năm:  2008

Tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (Canadian International Development Agency – CIDA)

Địa điểm: Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Đặc điểm chính của dự án:

Nhà máy đường Lam Sơn nâng cấp từ công suất 4000 tấn/ngày lên 12000 tấn/ ngày, chắc chắn sẽ có những tác động đến môi trường và xã hội do nhu cầu nguyên liệu tăng và công suất hoạt động của nhà máy tăng.

Mô tả hoạt động: 

  • Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của khu vực
  • Nghiên cứu về giới
  • Nghiên cứu các hoạt động của dự án
  • Phân tích tác động của dự án lên các yếu tố xã hội, giới, kinh tế
  • Mô tả quy mô, thời gian và tính nghiêm trọng của các tác động
  • Phân tích tất cả những tác động tiềm năng, cả tích cực lẫn tiêu cực
  • Thiết lập các hành động giảm thiểu và trình bày trong tất cả các Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP) và xã hội
  • Tham vấn cộng đồng
Đánh giá tác động môi trường của Khu Liên Hợp Xử Lý Chất thải Giang Điền, Đồng Nai
Năm: 2001Địa điểm: Việt Nam

Khách hàng: SONADEZI

Đặc điểm chính của dự án:

Khu liên hợp xư lý chất thải Giang Điền – Đồng Nai được xây dựng nhằm xử lý chất thải công nghiệp ở Đồng Nai. Đây là khu xử lý tổng hợp các loại chất thải công nghiệp, đặc biệt là chất thải nguy hại.

Mô tả nhiệm vụ:

Thực hiện các yêu cầu của việc thiết lập báo cáo ĐTM

Đánh giá tác động môi trường dự án vệ sinh môi trường Tp.HCM (Lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè)
Năm: 1999

Địa điểm: Việt Nam

Khách hàng: World Bank group and Japanese Grant Fund

Đặc điểm chính của dự án:

Dự án tập trung mở rộng khả năng thu nước và thoát nước của kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ngăn ngừa ô nhiễm nước dòng kênh băng cách tách nước thải và nước mưa. Xử lý nước thải sẽ từng bước được thực hiện.

Mô tả nhiệm vụ:

Thực hiện các yêu cầu của việc thiết lập báo cáo ĐTM