DỊCH VỤ – DỰ ÁN

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông là một trong những đơn vị cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ về tư vấn lập hồ sơ, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và giám sát môi trường với đội ngũ cán bộ giảng viên và cộng tác viên được đào tạo chính quy trong và ngoài nước. Viện đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án đánh giá tác động môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Các dự án về truyền thông và tổ chức tham vấn cộng đồng cũng là một trong thế mạnh về dịch vụ tư vấn của Viện với các dự án truyền thông Kênh Tân Hóa – Lò  Gốm, Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, tổ chức tham vấn cộng đồng Tuyến Metro số 1…