Giao thông

Tư vấn giám sát môi trường trong giai đoạn thi công Dự án thuộc Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

gt1

Năm: 2014 đến nay

Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh

Khách hàng: Bộ Giao thông vận tải

Đặc điểm chính của dự án:

 • Thực hiện giám sát, tuân thủ kế hoạch quản lý môi trường của các gói thầu, quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng tới chất lượng môi trường bởi các hoạt động của dự án, giám sát thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường ở giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn xây dựng của dự án;
 • Thực hiện truyền thông về các vấn đề môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện dự án;
 • Giám sát tiến độ, thời gian thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, mức đền bù, việc thực hiện thỏa đáng và xử lý kịp thời, dứt điểm mọi khiếu nại, thắc mắc của dân về đền bù (nếu có); cơ sở hạ tầng khu vực tái định cư, các điều kiện sinh hoạt tại khu tái định cư.
 • Thực hiện một lần trước khi triển khai thi công, tư vấn sẽ tham vấn chính quyền cấp xã sở tại (9 xã thuộc 2 huyện Trà Cú và Duyên Hải) và tham vấn cộng đồng địa phương (1.408 hộ bị di dời);
 • Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho Ban QLDA Hàng hải, tư vấn giám sát thi công và đại diện các nhà thầu thi công;gt2
 • Giám sát chất lượng môi trường trong quá trình thi công: Lấy mẫu và đo nhanh tại hiện trường theo đề cương được duyệt;
  gt4
 • Giám sát xói lở bồi lắng, bãi thải, đường ống dẫn bùn.

gt3

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng trên tuyến kênh Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Năm:  2015

gt5

Địa điểm:  Tỉnh Tiền Giang

Khách hàng: Bộ Giao Thông Vận Tải

Đặc điểm chính của dự án: Việc thực hiện đề án “Khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng trên tuyến kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang’’ là cần thiết, góp phần đưa hoạt động giao thông ĐTNĐ trở thành một phương thức vận tải an toàn, hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường.

gt6

Mô tả nhiệm vụ: 

 • Khảo sát và đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, đặc điểm sông, kênh trong hoạt động giao thông thủy nội địa khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
 • Khảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý môi trường; xác định các tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động giao thông thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động giao thông thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Áp dụng các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên tuyến kênh Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang.
Khảo sát, lập báo cáo cập nhật và rà soát bổ sung Đánh giá tác động môi trường cho Dự án xây dựng công trình đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 – giai đoạn 1 (Ngã tư Bảy Hiền – Cầu Sài Gòn)

Năm:  2014

Cơ quan tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Địa điểm:  Tp.HCM

gt7

Khách hàng:  Tổ chức MVA Châu Á

Mô tả nhiệm vụ: 

Khảo sát, lập báo cáo cập nhật và rà soát bổ sung Đánh giá tác động môi trường cho Dự án xây dựng công trình đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 – giai đoạn 1 (Ngã tư Bảy Hiền – Cầu Sài Gòn), bao gồm:

 • Khảo sát hiện trạng chất lượng dự án;
 • Mô tả quy mô, thời gian và tính nghiêm trọng của các tác động;
 • Phân tích tất cả những tác động tiềm năng, cả tích cực lẫn tiêu cực;
 • Thiết lập các hành động giảm thiểu và xây dựng Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP);

gt8

 • Khảo sát và tổ chức tham vấn cộng đồng.

gt9

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Gói thầu 4: “Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi các bến đỗ trung chuyển của dự án tuyến ĐSĐT thí điểm Nhổn - ga Hà Nội” cho 2 nhà ga Cầu Giấy và Ngọc Khánh

Năm:  2013

Địa điểm:  Hà Nội

gt10

Khách hàng: Tổ chức MVA Châu Á

Đặc điểm chính củ dự án:

Dự án tuyến Metro số 3 (“Dự án”) sẽ hỗ trợ sự phát triển các biện pháp và chương trình giao thông đô thị bền vững có hàm lượng carbon thấp tại thành phố Hà Nội. Mục tiêu là nhằm đảm bảo sự hòa hợp của giao thông đô thị, sự đồng nhất các giải pháp giao thông đô thị tiết kiệm năng lượng – Vận chuyển hành khách khối lượng lớn tại thành phố Hà Nội, sẽ dẫn đến việc giảm thiểu đáng kể sự phát thải khí nhà kính cho thành phố Hà Nội. Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ tập trung vào việc xác định và triển khai một loạt những can thiệp có tính chất thay đổi và cải tiến mà sẽ nâng cao chất lượng của hệ thống giao thông công cộng và làm tăng thêm đáng kể hình thái giao thông công cộng tại thành phố Hà Nội.

Mô tả nhiệm vụ:  Thiết lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cho 2 nhà ga (ga Ngọc Khánh và ga Cầu Giấy), gồm:

 • Mô tả dự án
 • Đánh giá các tác động của dự án đến chất lượng môi trường xung quanh ga Cầu Giấy và ga Ngọc Khánh
 • Tổ chức tham vấn cộng đồng
 • Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động và chương trình quản lý môi trường
Tư vấn giám sát cho dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2

Năm:  2013

Cơ quan tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Địa điểm:  Tp.HCM

Khách hàng:  Ban Quản lý Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2

Mô tả nhiệm vụ: 

 • Tư vấn giám sát, xây dựng các kế hoạch quản lý Môi trường cho các gói thầu.
 • Làm việc với chuyên gia nước ngoài về các vấn đề liên quan đến môi trường trong khu vực dự án tuyến tàu điện ngầm số 2.
 • Hỗ trợ Ban quản lý dự án trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường.
Giám sát chất lượng môi trường định kỳ bến thủy nội địa Long Sơn

Năm:  2011 – 2013

Địa điểm: Mỏ đá Thường Tân 2, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khách hàng:  Công Ty TNHH SX – TM – DV Long Sơn

Mô tả nhiệm vụ: 

Giám sát chất lượng môi trường

Giám sát chất lượng môi trường định kỳ bến thủy nội địa Tân Tân Mỹ

Năm:  2011 – 2013

Địa điểm: Mỏ đá Tân Mỹ A, ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khách hàng:  Công Ty TNHH SX – TM – DV Tân Tân Mỹ

Mô tả nhiệm vụ: 

Giám sát chất lượng môi trường

Giám sát chất lượng môi trường định kỳ bến thủy nội địa Bảo Thy

Năm:  2011 – 2013

Địa điểm:  Ấp 5, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khách hàng:  Công ty TNHH TM – DV Bảo Thy

Mô tả nhiệm vụ: 

Giám sát chất lượng môi trường

Đánh giá tác động môi trường ban đầu cho 10 nhà ga của tuyến tàu điện ngầm số 2 – Tp.HCM – Dự án đô thị bền vững

Năm:  11/2012

Cơ quan tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Địa điểm:  Tp.HCM

gt13

Khách hàng:  Tổ chức MVA Châu Á

Đặc điểm chính của dự án:

Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (PPTA) cho Giao thông đô thị bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh – Dự án tuyến Metro số 2 (“Dự án”) hỗ trợ sự phát triển các biện pháp và chương trình giao thông đô thị bền vững có hàm lượng carbon thấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của PPTA là nhằm đảm bảo sự hòa hợp của giao thông đô thị xảy ra trên 6 quận dọc theo Tuyến Metro số 2. Sản phẩm của PPTA sẽ là sự đồng nhất các giải pháp giao thông đô thị tiết kiệm năng lượng trong đó kết hợp với Dự án đầu tư Tuyến Metro số 2 – Vận chuyển hành khách khối lượng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ dẫn đến việc giảm thiểu đáng kể sự phát thải khí nhà kính cho thành phố Hồ Chí Minh. Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ tập trung vào việc xác định và triển khai một loạt những can thiệp có tính chất thay đổi và cải tiến mà sẽ nâng cao chất lượng của hệ thống giao thông công cộng và làm tăng thêm đáng kể hình thái giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mô tả nhiệm vụ: 

Thiết lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường ban đầu cho 10 nhà ga của tuyến tàu điện ngầm số 2 – Tp.HCM, bao gồm:

 • Mô tả quy mô, thời gian và tính nghiêm trọng của các tác động
 • Phân tích tất cả những tác động tiềm năng, cả tích cực lẫn tiêu cực
 • Thiết lập các hành động giảm thiểu và trình bày trong tất cả các Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP)
Giám sát đánh giá tác động môi trường tuyến tàu điện ngầm số 2
Năm:  2012Cơ quan tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)Địa điểm:  Tp.HCMKhách hàng:  Tổ chức MVA Châu Á

Mô tả nhiệm vụ: 

Giám sát đánh giá Tác động Môi trường