Hội nghị – Hội thảo

Hội nghị tập huấn – Kiến thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 6/7/2017, đại diện giảng viên Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông gồm GVC.TS.Phạm Thị Anh và ThS.Nguyễn Văn Trung đã tham dự và có bài trình bày tại “Hội nghị tập huấn – Kiến thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Hội nghị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của hơn 160 đại diện chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố.

1

Mục tiêu Hội nghị:
 Nâng cao vai trò, trách nhiện, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.
 Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy vai trò của các tố chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ các tôn giáo ở từng địa bàn dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể hóa những cam kết của các tổ chức tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư.

Hội thảo tập huấn cho các nhà nghiên cứu ở Việt Nam - Cách viết đề xuất xin tài trợ nghiên cứu của Châu Âu
Ngày 16/06/2017, GVC.TS.Phạm Thị Anh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông đã tham gia “Hội thảo tập huấn cho các nhà nghiên cứu ở Việt Nam – Cách viết đề xuất xin tài trợ nghiên cứu của Châu Âu” do EURAXESS phối hợp với Đại học Bách Khoa. Cuộc hội thảo dành cho các nhà nghiên cứu bất kỳ ngành nghề, quốc tịch và đang làm việc ở các học viện, trường đại học công lập hoặc dân lập ở Việt Nam. Các ứng viên phải có bằng Tiến Sĩ với kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu.
Nội dung Hội thảo được trình bày bởi:
 Laurence Lombard – Nhân viên đối ngoại Châu Âu của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững quốc gia Pháp
 Claire Khoury – Kỹ sư của Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) ở Vientiane, Laos PDR.
IMG_2075IMG_2329

Nội dung chi tiết theo file đính kèm Euraxess workshop

Kỹ năng viết và đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế
Tham dự Hội thảo “KỸ NĂNG VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ – Writing a great paper & Getting it published in a research journal”, do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức.
• Thời gian: 08h30 ngày 22 tháng 02 năm 2017
• Địa điểm: Khách sạn Royal Saigon, số 133 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
• Trình bày bởi: Ms.Valerie Teng-Broug, Journal Publisher, Elsevier và Mr.Nicholas Pak, Solutions Consultant, Elsevier.

HOI NGHI 2 HOI NGHI 1

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức tập huấn công tác nghiên cứu khoa học đợt 2 năm học 2015-2016 cho giảng viên và sinh viên
Ngày 13/3/2016, Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường tổ chức lớp tập huấn nhằm hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học.
Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Vũ Ngọc Bích, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển đã trình bày cách viết văn bản khoa học, trong đó hướng dẫn cách trình bày bài báo khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học…ThS. Nguyễn Văn Trung cũng giới thiệu đến hội thảo những vấn đề về “Kỹ năng thuyết trình”. Ngoài ra, TS. Phạm Thị Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông đã giới thiệu đến giảng viên và sinh viên phương pháp viết tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote. Đây là phần mềm chuyên dùng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, rất hữu ích cho mọi người hay viết sách, làm báo cáo, luận văn, nghiên cứu…

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương phát biểu khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương phát biểu khai mạc

GV2 GV 1

Các báo cáo viên trình bày các vấn đề về nghiên cứu khoa học

SV1

Trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tham gia khóa học

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM xem công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ là cốt lõi để nâng cao chất lượng đào tạo. Việc thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn đã phát huy rõ rệt công tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực nội sinh của giảng viên, gắn công tác nghiên cứu khoa học với giảng dạy của Nhà trường.