Khác

Pangasius Aquaculture Dialogue – Đối thoại nuôi cá tra

Năm: 2008 – 2010

Địa điểm:   Đồng bằng sông Cửu Long

Tài trợ: WWF

Đặc điểm chính của dự án:

Tổ chức các cuộc họp với các thành phần liên quan bao gồm nông dân, nhà chế biến, nhà xuất khẩu, người bán buôn, bán lẻ, nhà máy chế biến thức ăn, thuốc, hóa chất, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, nhà nghiên cứu,.. 8 vấn đề chính đã được xác định trong cuộc họp đầu tiên của cuộc đối thoại.

Mô tả hoạt động: 

 • Phân tích vấn đề môi trường trong nuôi và chế biến cá tra
 • Phân tích các thành phần liên quan
 • Phân tích sự tham gia của cộng đồng khu vực nuôi cá tra
 • Tham gia vào qui trình xây dựng nuôi cá tra bền vững
Đánh giá tác động môi trường cho dự án Trại nuôi cá Tra hữu cơ
Năm:  2009
Địa điểm:  Cần Thơ
Khách hàng: Công ty Qualisevice – Thụy Sĩ
Đặc điểm chính của dự án:Silver Swan Switzerland and CaFish tại Cần Thơ phát triển chuỗi sản xuất ở Việt Nam nhằm cung cấp cá Tra hữu cơ vào thị trường Châu Âu và Thụy Sĩ dưới chứng nhận BioSuisse. Theo qui định của Việt Nam, dự án phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược để chuẩn bị cho việc thực hiện dự án.Mô tả nhiệm vụ:  1.Thiết lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cho dự án trại nuôi cá Tra hữu cơ với các nội dung như sau:
 • Phân tích tác động của dự án lên các yếu tố xã hội, giới, kinh tế
 • Mô tả quy mô, thời gian và tính nghiêm trọng của các tác động
 • Phân tích tất cả những tác động tiềm năng, cả tích cực lẫn tiêu cực
 • Thiết lập các hành động giảm thiểu và trình bày trong tất cả các Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP) và xã hội
 • Tham vấn cộng đồng
  2.Quản lý dự án
 • Phát triển mô hình quản lý nguồn nước trong khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp dựa vào cộng đồng

  Năm:  2009

  Địa điểm:   Đồng bằng sông Cửu Long

  Tài trợ: SIDA – Đan Mạch

  Đặc điểm chính của dự án:

  Việc nuôi nhiều cá tra ở những vùng nuôi tập trung đang gây sức ép đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước. Nguồn nước thải của ao nuôi này có thể gây ô nhiễm nguồn nước cấp vào của ao nuôi khác. Nếu nguồn nước cấp đã một phần bị ô nhiễm, chi phí sản xuất sẽ tăng lên và nguy cơ bệnh dịch cũng tăng theo. Rủi ro trong nuôi trồng thủy sản của nông dân sẽ tăng.

  Bằng cách tổ chức cộng đồng sử dụng chung một nguồn nước, như một con kênh hay một khúc sông, cùng tuân thủ theo nguyên tắc hành xử, chất lượng nước có thể được cải thiện, từ đó mang lại lợi ích về điều kiện sản xuất cho cả cộng đồng. Quản lý nguồn nước ở khu vực ao nuôi cá Tra với phương pháp tiếp cận cộng đồng là mục tiêu chính của dự án.

  Mô tả hoạt động: 

  • Khảo sát, nghiên cứu thực tế
  • Tổ chức hội thảo cộng đồng khu vực về quản lý nguồn nước trong khu vực nuôi cá tra
  Xây dựng sổ tay về phương pháp xử lý nước thải trong nuôi cá tra

  Năm:  2009

  Địa điểm:   Đồng bằng sông Cửu Long

  Tài trợ: SIDA – Đan Mạch

  Mô tả hoạt động: 

  • Khảo sát thực tế
  • Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về phương pháp xử lý nước thải
  • Nghiên cứu xử lý nước thải tại ao nuôi cá
  • Trao đổi với nông dân về ứng dụng kỹ thuật trong xử lý nước thải ao nuôi
  Đánh giá tác động môi trường chiến lược về nuôi cá Tra ở ĐBSCL (LCA)

  Năm: 2008

  Địa điểm:  Đồng bằng Sông Cửu Long

  Khách hàng: Chính phủ Hà Lan

  Đặc điểm chính của dự án:

  Đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo phương pháp đánh giá chu trình sản phẩm bao gồm 4 giai đoạn: Xác định phạm vi và mục tiêu, thống kê số liệu, đánh giá tác động và luận giải.

  Mô tả nhiệm vụ: 

  • Thiết lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường
  • Tổ chức tham vấn cộng đồng
  • Phân tích thống kê chu trình sản phẩm
  • Đánh giá tác động chu trình sản phẩm
  • Luận giải kết quả
  • Quản lý dự án
  Nghiên cứu tác động của thuốc trừ sâu đến nông dân trồng rau ở Bình Chánh, Củ Chi, TP.HCM

  Năm: 1997

  Địa điểm: Huyện Bình Chánh và Củ Chi, Tp.HCM

  Khách hàng: Phân Viện Bảo Hộ Lao Động

  Đặc điểm chính của dự án:

  Đánh giá tác động môi trường và xã hội

  Mô tả nhiệm vụ:

  • Phân tích xã hội và giới
  • Giám sát môi trường
  • Điều tra sức khỏe
  Nghiên cứu về quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở rừng Bình Thuận, rừng Nam Cát Tiên.

  Năm: 1995 – 1997

  Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Việt Nam

  Khách hàng: Trung Tâm Nghiên Cứu Nhiệt Đới Việt Nga

  Đặc điểm chính của dự án:

  Quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở rừng Bình Thuận (Biển Lạc Núi Ông) và rừng Nam Cát Tiên.

  Mô tả nhiệm vụ:

  • Phân tích xã hội và giới
  • Giám sát môi trường
  Nghiên cứu nhân chủng học dân tộc thiểu số ở vùng núi cao Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai

  Năm: 1996

  Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai

  Khách hàng: PGS. TS Nguyễn Lân Cường

  Đặc điểm chính của dự án:

  Nghiên cứu về nhân chủng học của dân tộc thiểu số vùng núi cao Nam Cát Tiên.

  Mô tả nhiệm vụ:

  • Phân tích xã hội
  • Khảo sát và đo hình thể nhóm dân tộc thiểu số